молив

молив
мо̀лив <-и, бр: -а>
същ м matìta f

Български-италиански речник. 2015.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • крејон — (фр. crayon) 1. вид молив, креда за сликарска работа 2. слика изработена со молив или со креда 3. скица, нацрт 4. вид боја за шминкање …   Macedonian dictionary

  • бо — (бо13000) союз. 1.В изъяснит. знач., с оттенком пояснения, употребляется после первого члена второго предлож., выделяя его. Ведь, так как, ибо: Надъ мьртвыимь плачи сѩ. отьиде бо свѣта. и безоумьнааго плачи сѩ. иштезе бо отъ него разоумъ.… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • мощьныи — (286) пр. 1.Могущественный, сильный; здоровый: г҃ла томѹ оц҃ь. вѣрѹ ми ими чадо ˫ако мощьнъ ѥсть б҃ъ. ЖФП XII, 54г; тѹ же чл҃вколюбьць николаѥ рече. да тог(о) ѡба моливѣ непрестаньно. мощьнъ бо ѥсть и стоить ѹ || престола вл҃дкы. ЧудН XII, 75б–в; …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • непрестаньно — (72) нар. Постоянно, непрестанно: молитисѧ непрѣстаньно. (ἀδιαλείπτως) Изб 1076, 102 об.; христа непрестаньно славословѧ. Стих 1156–1163, 31 об.; къ гробѹ ѹбо непрестаньно приход˫а (ἀδιαλείπτως). ЖФСт XII, 144 …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • графика — (грч. graphike) 1. слик. а) гранка во ликовната уметност во која уметникот ја остварува својата идеја со помошта на цртеж изработен со молив, со перо и сл. б) уметнички дела изработени на таков начин 2. тип. печатење, умножување со печатење 3.… …   Macedonian dictionary

  • иворит — (анг. ivory слонова коска) бела маса пронајдена во Америка, соединета и измешана со хартија, на која се пишува со молив или со мастило, а потоа напишаното може лесно да се избрише со влажна крпа …   Macedonian dictionary

  • кроки — (фр. croquis) скица, нацрт на слика или на предел изработен со едноставни средства (молив, шестар, со мерење од око и сл.) …   Macedonian dictionary

  • лајтпен — (анг. light pen оптички молив) комп. светлосно перо, влезен уред што содржи светлосно чувствително коло што реагира на светлината од катодната цевка овозможувајќи на тој начин цртање по екранот не се употребува за задачи што бараат голема… …   Macedonian dictionary

  • мина — (итал. mina) 1. подземен ходник или галерија во рудници 2. еоу. а) зрно од експлозивна материја, сместено во специјална обвивка, што се поставува под земја, под вода и сл. за да предизвика експлозија; 6) зрно што се истрелува од минофрлач. (гер.… …   Macedonian dictionary

  • загладити — гладжам, джаш, Пр. Див. загладжувати. Загладив єм якоси тоту ямку в дошці. Жебы загладити (провину) гріхи, все молив ся …   Словник лемківскої говірки

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”